Anke Vogel Art             

Home

Home
Schilderijen 1
Schilderijen 2
Grafiek
Objecten
CV en Exposities
Thematiek
Links
Contact

 

Essentie van mijn werk:  chaos en orde in het landschap, waar dan ook

De natuur is de grootste bron van inspiratie. Deze natuur is te vinden in het landschap, de plek waar ik mijn huis gebouwd heb, een wild veen en waterlandschap.   Eenvoudige dingen zoals het afsnijden van een krop andijvie in de moestuin of het landen van een reiger op een steiger komen allemaal in een of andere vorm intuļtief terug in het werk.  

Leven dichtbij en in de natuur is belangrijk. De schilderijen en etsen komen meestal buiten tot stand. Niet alleen wordt de omgeving visueel waargenomen, ook geluiden of het gevoel van wind spelen een rol.

De relatie tussen de natuur buiten en de menselijke natuur is op deze manier intensief. Stormen, de grijze kilte van het water, de duisternis, het krijsen van de uilen, het opbloeien en afsterven van groen, het ritme van het water, alles komt direct binnen.

Landschap kan in dit verband ook gezien worden als de natuur die de menselijke ziel weerspiegelt. De angst en fascinatie die ontstaan bij buitensporige natuurkrachten, zoals stormen of vulkaanuitbarstingen, waarover de mens geen controle heeft, komen overeen met de angst van de mens voor het aan het daglicht komen van de donkere, onbekende kanten van zijn ziel.

Mijn werk gaat over het zoeken en instandhouden van  een balans tussen de twee krachten in de natuur, tussen orde en chaos.  In een leefwereld kunnen krachten uit balans raken, het ene overheerst het andere en eeuwenoude rechten op een plek kunnen  zondermeer weggeslagen worden. In mijn schilderijen en etsen geef ik mijn gedachten en gevoelens hierover weer.        

Een schilderij doen ontstaan is voor mij een innerlijk avontuur, een ontdekkingsreis. Het begin of het einde doet er niet zo toe. Waar het om gaat is het landschap, de oerwouden waar je door heen trekt. Een klein stukje schijnbare zekerheid is hierbij noodzakelijk om jezelf niet geheel te verliezen in deze wereld.


Home | Schilderijen 1 | Schilderijen 2 | Grafiek | Objecten | CV en Exposities | Thematiek | Links | Contact

Questions or problems regarding this web site can be directed to Anke Vogel.
Copyright © 2007. All rights reserved.
Last modified: 31-01-2007.